Projekt: Egzystencja i Literatura

Wydawnictwo Topos objęło swoim patronatem serię wydawniczą „Projekt: Egzystencja i Literatura”. Już niebawem nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukaże się „Witkacy. Etyka” Agnieszki Kałowskiej.

Z noty Wydawcy: „Zainicjowaliśmy wydawanie tomików poświęconych polskim pisarzom współczesnym (w planach są i klasycy, np. Witkacy, Brzozowski, Miłosz, Szymborska, i twórcy najnowsi, wciąż piszący, np. Stasiuk czy Różycki). Choć jest to inicjatywa uniwersytecka – opiekę nad poziomem merytorycznym serii sprawuje Rada Naukowa złożona z literaturoznawców z naszego ośrodka: prof. prof. Marzena Woźniak-Łabieniec, Arkadiusz Morawiec oraz dr Przemysław Dakowicz – to zamierzamy zainteresować nią również środowisko pozanaukowe. Publikacje, niezbyt obszerne, nieprzeciążone aparatem naukowym i pisane językiem przystępnym również dla nieliteraturoznawców, chcemy skierować do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych polską literaturą współczesną. (…) Również zasadnicza idea naszej serii – opowiadanie o twórczości wybitnych pisarzy przez pryzmat ich biografii, tożsamości, doświadczenia, światopoglądu, przyczynić się może do zainteresowania nią odbiorców spoza niszy polonistycznej, a zarazem wpisać w obszar promowania ojczystej literatury”.

O książce Agnieszki Kałowskiej: „Dzięki publikacji Czytelnik przeżyje nowe spotkanie z Witkacym: ujrzy go jako rozmówcę i teoretyka rozmowy; podważającego religię poszukiwacza Absolutu; obywatela podbitego państwa pozującego do zdjęć w stroju kolonialisty, człowieka współczującego cierpiącej musze i psom na łańcuchach, o krok od konwersji na buddyzm. Najważniejsze problemy etyczne dwudziestego wieku – dialog, stosunek do religii, kolonializm, ekologia, wielokulturowość – znajdują odbicie w biografii i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza: nie tylko w powieściach i dramatach, ale i w listach, komentarzach, tekstach publicystycznych.

Autorka podejmuje temat dotychczas niezbadany: rekonstruuje poglądy etyczne artysty, wnikliwie śledząc ich rozwój, złożoność, ukazując źródła i artystyczne konsekwencje. Wydobywa szczeliny między deklaracjami a poglądami wynikającymi z tekstów, sytuuje na tle najważniejszych twórców epoki, pokazuje dramatyczne zwroty, a wreszcie i to, że etyka Witkacego rodziła się w dialogu z Innymi – i tylko dzięki sztuce ich głosy mogły wybrzmieć”.

W serii ukażą się (oprócz zapowiedzianej książki Kałowskiej):

Marzena Woźniak-Łabieniec, Rymkiewicz. Metafizyka (w przygotowaniu do druku, 03.2017), Maciej Urbanowski, Brzozowski. Religia (06.2017), Anna Legeżyńska, Hartwig. Dystans (09.2017), Tomasz Garbol, Miłosz. Los (10.2017), Tomasz Cieślak, Tomasz Różycki (12.2017), Paweł Wolski, Borowski. Ciało (12.2017/01.2018)

Agnieszka Bielak, Szymborska. Zdumienie (12.2017/01.2018), Agnieszka Czyżak, Myśliwski. Trwanie (03.2018), Adrian Gleń, Stasiuk. Istnienie (06.2018),

Bartosz Małczyński, Kamieńska. Eschatologia (12.2018/01.2019)