Cztery dramaty T.S. Eliota

Cztery dramaty T.S. Eliota (jako e-book)   w wydawnictwie słowo/obraz terytoria. 

W 1943 roku Ada Eliot Sheffield w liście do brata wspominała jego dziecięcą wrażliwość na rytm usłyszanych fraz. Powstający wówczas poemat Cztery kwartety był według niej dziełem, w którym – jak w zabawach braciszka – „myśl o rytmie wyprzedza słowa”. Osobliwa muzyczność języka towarzyszy również dramatom autora Ziemi jałowej.

W zamyśle krytycznym Eliota muzyka miała rozszerzać możliwości poezji, prowadzić do „formy bardziej pojemnej”. Za pomocą tej właśnie formy opowiedziana jest historia małżeństwa Chamberlayne’ów (Cocktail party, 1949), dzieje zapomnianego i rozpoznanego po latach dziecka (Zaufany sekretarz, 1954) czy też rzecz o spotkaniu kolegi z burzliwej młodości u schyłku życia (Mąż stanu, 1958).

Choć w każdej z tych sztuk można rozpoznać echa tragedii antycznych Eurypidesa, Ajschylosa czy Sofoklesa, T.S. Eliot pozostaje jednak – jako dramatopisarz i jako człowiek – przede wszystkim poetą. Znakomity przekład Wiesława Juszczaka pozwala polskiemu czytelnikowi doświadczyć w pełni ten fenomen.

Thomas Stearns Eliot, poeta, dramaturg i krytyk literacki; laureat literackiej Nagrody Nobla (1948). Urodzony w 1888 roku w Saint Louis (Missouri). Studiował filozofię na Uniwersytecie Harvarda, na Sorbonie oraz na Merton College w Oxfordzie. Ufundował i współtworzył pismo literackie „The Criterion” (1923–1939). Od 1927 roku brytyjski poddany i anglikanin. Dwukrotnie żonaty. Zmarł w Londynie w 1965 roku. Obok swego najsłynniejszego dzieła, poematu Ziemia jałowa, jest autorem licznych utworów poetyckich (Podróż Trzech Króli, Popielec), dramatów (Mord w Katedrze) oraz esejów o literaturze (Tradycja i talent indywidualny).