Mr Cogito Seeks Advice

Już 9 marca premiera dwujęzycznego wyboru wierszy Zbigniewa Herberta, pt. Pan Cogito szuka rady/ Mr Cogito Seeks Advice (a5).

Książka zawiera tłumaczenia na angielski autorstwa Czesława Miłosza i Petera Dale Scotta oraz Alissy Valles, która w „Posłowiu” do tomu pisze: „(…) Dzieło Herberta zbudowane jest na badaniu wielu łamigłówek egzystencjalnych, na dociekaniach rozwijających się od wiersza do wiersza, próbujących różnych podejść, różnie kładących akcent, ale zawsze zataczających koło i wracających do dziwności i zaskoczenia, które leżą u podstaw podejmowanych przez człowieka działań”. Na tom złoży się 30 wierszy, wśród nich : Studium przedmiotu, Kamyk, Potęga smaku, Czułość, Tren Fortynbrasa.

Zbigniew Herbert, poeta, pisarz, eseista. Urodzony 29 października 1924 r. we Lwowie. Naukę rozpoczął w 1937 w państwowym VIII Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego. Kiedy w 1941 wojska niemieckie wkroczyły do Lwowa, kontynuował naukę na tajnych kompletach, a w 1944 zdał egzamin maturalny. Mniej więcej w tym czasie ukończył tajną szkołę podchorążych i wstąpił w szeregi AK. Przez kilka miesięcy studiował polonistykę na Konspiracyjnym Uniwersytecie im. Jana Kazimierza, jednak w marcu 1944 musiał przerwać studia i razem z rodziną wyjechał do Krakowa. Tu rozpoczął studia ekonomiczne na Akademii Handlowej, prawo na UJ, a także uczestniczył w wykładach na wydziale filozofii oraz na ASP. W 1947 otrzymał tytuł magistra ekonomii, a dwa lata później na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – magistra prawa. W Toruniu właśnie poznał swojego mistrza Henryka Elzenberga, u którego studiował filozofię.

W 2001 roku wydawnictwo a5 opublikowało ostatnią książkę Herbert Król mrówek przygotowaną do druku przez Ryszarda Krynickiego na podstawie zachowanych maszynopisów i notatek autora. 22 lutego 2001 r. w Lublinie założony został Klub Herbertowskich Szkół. 10 lipca 2007 uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rok 2008 został ogłoszony Rokiem Zbigniewa Herberta.