Poezja Lwowa

Moje serce zostało we Lwowie. Antologia poezji lwowskiej – wydawnictwo Bosz. Album ze zdjęciami Adama Bujaka, ze wstępem Janusza Majewskiego. 

Antologia zwierająca ponad pięćdziesiąt wierszy poświęconych „zawsze wiernemu miastu”. Utwory poetów z różnych epok ukazują piękno i wyjątkowy urok Lwowa i odzwierciedlają tęsknotę za utraconym bezpowrotnie światem dzieciństwa i młodości. Od Klonowica przez Wierzyńskiego, Herberta, Mariana Hemara po Annę Frajlich i Jerzego Hordyńskiego, wszyscy twórcy sławią genius loci tego miasta, wracając do niego w marzeniach i snach. Zbiór wierszy został bogato zilustrowany zdjęciami Adama Bujaka, na których zabytki, ulice, parki i cmentarze Lwowa nabierają szczególnego blasku.

Marian Hemar, ur. 6 kwietnia 1901 r., w Lwowie, zm. 11 lutego 1972 r. w Dorking koło Londynu. Poeta, satyryk. Autor tekstów rewiowych, wierszy, fraszek i parodii, które zamieszczał w miejscowej prasie. Nostalgia za Lwowem zawsze była związana z jego twórczością. Od 1925 r. w Warszawie, związał się ze środowiskiem literackim Skamandra. Zmarł na emigracji.