Autoportrety Czcibora-Piotrowskiego

Autoportrety Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego (Atut).  Andrzej Czcibor-Piotrowski był autorem, obok Jacka Bocheńskiego, Jacka Łukasiewicza, Krystyny Rodowskiej czy Adama Zagajewskiego wywodzącym się ze Lwowa.

Autoportrety, czternasta książka poetycka autora, to pokłosie ostatniego ćwierćwiecza. Zawiera kilkadziesiąt wierszy dających wyraz intelektualnej świadomości dojrzałego poety, z jednej strony zgłębiającego problematykę moralną i eschatologiczną, z drugiej zaś odważnie prezentującego doświadczenia zmysłowe. To summa przemyśleń autora oraz transformacji formalnych materii poetyckiej.

Andrzej Czcibor-Piotrowski, ur. 1931 roku we Lwowie, zm. w 2014 roku w Warszawie, poeta, prozaik, tłumacz (z języka czeskiego, słowackiego i angielskiego).

W 1941 razem z rodziną przebywał na zesłaniu, początkowo w Kazachstanie, a następnie jednym z pierwszych transportów z Armią Andersa przedostał się do Isfahanu, gdzie w latach 1942-1944 uczęszczał do szkoły powszechnej. Następnie przeszedł szlak przez Persję, Egipt, a następnie znalazł się w Wielkiej Brytanii. W Szkocji ukończył gimnazjum, po 1945 powrócił do Polski. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1950 rozpoczął studia na Wydziale Slawistyki UW, ukończył je w 1955. Zadebiutował rok później tomikiem wierszy „Oczy śniegu”.