Małe miłosziana

Małe miłosziana Renaty Gorczyńskiej w wydawnictwie Zeszytów Literackich.

Autorka sama napisała o Miłoszu i książce: „Osobie i dziełu Czesława Miłosza towarzyszyłam z bliska i z daleka od końca lat siedemdziesiątych. Bywałam pierwszą słuchaczką jego nowych wierszy. Niektóre czytał mi przez telefon, gdy dzielił nas kontynent lub ocean.

Owszem, znałam Miłosza, ale czy rozumiałam, jak powstaje jego dzieło, jak krążą jego myśli, jak rodzą się wiersze? To dla mnie nadal niepojęty akt twórczy. Zagadka geniusza.

Czytelnik znajdzie w tej książce kartki z dziennika, (wyimaginowany) wywiad, reportaż, wykład, esej. Mają one w moim przeświadczeniu służyć lepszemu zrozumieniu dzieła Miłosza”.

Renata Gorczyńska, ur. 1943 w Warszawie, eseistka, tłumaczka, krytyk literacki; opublikowała m.in. Rue de Seine. Biografia paryskiej ulicy (2014) oraz Szkice portugalskie (2014).

Laureatka Nagrody im. Zygmunta Hertza (przyznawanej przez redakcję paryskiej „Kultury”) a także Nagrody im. Dariusza Fikusa za pomysł na uczczenie dwustulecia urodzin Adama Mickiewicza – zorganizowanego w Polskim Radiu BIS czternastogodzinnego maratonu czytania Pana Tadeusza przez najwybitniejszych polskich aktorów. Całość była transmitowana a następnie ukazała się na dwunastu płytach CD.

Mieszka w Gdyni.