Poezja i miłość Mariny Cwietajewej

Wyklęta. Poezja i miłość Mariny Cwietajewej – znakomita książka Anny Piwkowskiej (Iskry).

Marina Cwietajewa to poetka wyklęta, zbuntowana, przekraczająca normy społeczne i poszukująca nowych dróg w poezji XX wieku. Przyjaciółka wielkich poetów swoich czasów, Borysa Pasternaka i Rainera Marii Rilkego. O swoich niespełnionych miłościach pisała w wierszach i listach. Mogłaby być rosyjską Wirginią Woolf, gdyby nie Historia. Ta rzuciła ją najpierw na emigrację, potem pozwoliła powrócić do stalinowskiej Rosji w czasach Wielkiego Terroru, aż w końcu kazała założyć pętlę na szyję w zapomnianym przez Boga i ludzi tatarskim miasteczku – Jełabudze. Nad losem Cwietajewej zamyśla się poetka Anna Piwkowska, autorka niedawno wydanego eseju biograficznego o innej legendarnej poetce Rosji, Annie Achmatowej.

Anna Piwkowska, poetka i pisarka, autorka dziesięciu tomików poezji. Ostatnio wydała tomy poetyckie: Farbiarka (Znak, 2009) – uhonorowany Nagrodą Literacką Miasta Warszawy w kategorii literatura piękna dla dorosłych, oraz Lustrzanka (Zeszyty Literackie, 2012). Jest autorką powieści opartej na biografii austriackiego poety Georga Trakla Ślad łyżwy (2007) oraz książki eseistycznej o rosyjskiej poetce Achmatowa, czyli kobieta (2003). Obie książki otrzymały Nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej. W roku 2002 uhonorowana Wyróżnieniem Fundacji Kościelskich za tomik Po. Jej wiersze tłumaczone były między innymi na języki: angielski, rosyjski, niemiecki, włoski, słoweński, francuski, hiszpański, kataloński, słowacki i publikowane w licznych antologiach, między innymi w Rosji: Polskije poetessy (2002) oraz w Anglii: Six Polish Poets (2009). Ostatnio wydała powieść dla młodzieży Franciszka (Zeszyty Literackie, 2014), która otrzymała główną nagrodę polskiej sekcji IBBY dla najlepszej książki dla młodzieży roku 2014, a także Nagrodę Literacką Miasta Warszawy (2015) w kategorii literatura piękna dla dzieci i młodzieży. W roku 2015 ukazała się jej książka pod tytułem Achmatowa, czyli Rosja (Biblioteka „Więzi”), która jest kontynuacją zainteresowań Piwkowskiej literaturą i poezją rosyjską. Poetka współpracuje z radiem, teatrem, filmem i licznymi periodykami literackimi. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz PEN Clubu. W roku 2016 ukazał się w „Znaku” jej wybór wierszy pt. Wyspa Nieborów.