Antjie Krog w Krakowie


Antjie Krog dzisiaj pojawi się na Festiwalu Miłosza w Krakowie. W Wydawnictwie Literackim ukazała się właśnie jej książka (Ciało ograbione), w tłumaczeniu Jerzego Kocha.

Antjie Krog (ur. 1952) – najwybitniejsza i najpopularniejsza poetka z RPA, pisząca w języku afrikaans.

Jerzy Koch: Krog jest kontrowersyjna, gdyż już od debiutu (1972) pisze poezję prywatyzującą politykę i upubliczniającą intymność. Jej zaangażowanie nie prowadzi do uproszczeń, gdyż nie tylko jest kontestacją systemu i odrzuceniem estetyki establishmentu, ale szukaniem nowych tożsamości. Ich konstruowanie jest możliwe dzięki zestawianiu doświadczeń kobiet z różnych grup rasowych czy epok oraz intertekstualnemu rozpoznawaniu dziejów kraju. Krog komentuje przy tym współczesność i snuje refleksję nad aktem postrzegania i pisania. Tym sposobem poetycka wypowiedź motywowana jest i moralnie, i artystycznie. Głośnym echem odbiła się jej książka o pracy sprawozdawczyni posiedzeń Komisji Prawdy i Pojednania (1996-98), ale w dorobku ma też powieści, sztuki teatralne, poezję dla dzieci, przekłady z angielskiego, niderlandzkiego oraz języków bantu i koisańskich. Ciało ograbione to wybór wierszy od 1975 r., ale gros utworów pochodzi z tomów najnowszych Verweerskrif (2006, Zwietrzała apologia) oraz Mede-wete (2014, Za wiedzą).