Antologia liryki serbskiej

Antologia liryki serbskiej „Serce i krew”. Antologia nowej liryki serbskiej w przekładach Miłosza Waligórskiego. Opracował Jarosław Wach. Biblioteka Akcentu.

Jarosław Wach napisał we wstępie: „Najnowsza poezja serbska jest w Polsce znana słabo. Choć od czasu do czasu bywa prezentowana na łamach czasopism literackich, zbiorcze publikacje książkowe pojawiają się rzadko. Od wydania ostatnich minęło już kilka lat: w 2007 roku ukazała się antologia młodszej poezji serbskiej „Wojna i mp3” z tekstami 21 autorów w tłumaczeniu Agnieszki Żuchowskiej-Arendt, rok później zaś dwutomowa antologia poezji serbskiej XX wieku „Wszystkie chwile są tu i nic być nie przestaje” z wierszami aż 155 poetów, przełożonymi przez Grzegorza Łatuszyńskiego. To okazałe dzieło niewątpliwie stanowi ambitną i wyjątkową próbę przedstawienia liryki serbskiej w całej jej różnorodności, uwydatnionej także przez szereg ewolucyjnych przemian, jakim naturalnie ulegała w związku z burzliwymi wydarzeniami tego niezwykle dramatycznego stulecia.
Na tym tle antologia „Serce i krew” jest publikacją nieporównywalnie skromniejszą, powstałą w wyniku przyjęcia zupełnie innego kryterium doboru tekstów. Spośród stu utworów dwudziestu pięciu poetów wskazanych pierwotnie przez redaktorów serbskiego pisma „Akt” do druku przeznaczono tylko trzydzieści siedem wierszy piętnastu twórców. Mamy zatem do czynienia z wyborem nie tylko podwójnym, ale i bardzo subiektywnym. I taka też musi być wypowiedź na temat tej liryki.
Jakie więc są utwory zgromadzone w tomie „Serce i krew”? Pierwsze, co przychodzi na myśl to to, że serbscy poeci[…]”