Dąbrowski na Festiwalu Petrarki

Tadeusz Dąbrowski, autor siedmiu tomów wierszy (ostatnio Środek wyrazu, Wydawnictwo a5, 2016) wziął udział w Festiwalu Petrarki, który zakończył się właśnie w Monachium.

Przyznawana w latach 1975-2014 Nagroda Petrarki stała się istotnym wydarzeniem literackim w skali Europy. Jej laureatami byli tacy poeci jak Tomas Tranströmer, Zbigniew Herbert, Jan Skácel, John Berger, Sarah Kirsch czy Ernst Meister.

Podczas monachijskiego święta Petrarki wystąpili laureaci oraz jurorzy nagrody, m.in.: Peter Handke, John Burnside, Michael Krüger, Jürgen Becker oraz Alfred Kolleritsch.

Festiwal wspiera Fundacja Huberta Burdy.


W Niemczech ukazały się dotychczas dwa wybory wierszy Tadeusza Dąbrowskiego: Schwarzes Quadrat auf schwarzem Grund (Luxbooks, 2010) i Die Bäume spielen Wald (przekład: Renate Schmidgall; Hanser, 2014). Poeta publikuje w pismach takich jak: Frankfurter Allgemeine Zeitung, manuskripte, Neue Zürcher Zeitung czy Sprache im technischen Zeitalter. W 2008 r. otrzymał Nagrodę Huberta Burdy. Jego utwory tłumaczone były na ponad 20 języków.