Listy Iwaszkiewiczów

Trzeci tom listów Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów  z lat międzywojennych. W 1932 r. – Czytelnik

Iwaszkiewicz objął, na dwa i pół roku, stanowisko sekretarza Poselstwa Polskiego w Danii. Obszerna korespondencja z tego okresu ukazuje z jednej strony panoramę  kulturalnego i towarzyskiego życia Kopenhagi lat 30. widzianej oczami  pisarza, z drugiej – codzienne życie Stawiska, opisywane przez Annę.  
Szczególną wartość listów stanowią komentarze dotyczące życia kulturalnego obu stolic – Warszawy i Kopenhagi; omawiane są koncerty, przedstawienia teatralne i nowe książki. W listach przewijają się niemal wszystkie najważniejsze indywidualności życia kulturalnego i politycznego lat 30. XX w.: poeci, muzycy, malarze, uczeni,  politycy, dziennikarze. Coraz bardziej obecna w listach jest także polityka europejska, której niepokojący ton zaczynają nadawać hitlerowskie Niemcy.
Dramatyczną cezurę w życiu Anny i Jarosława stanowi maj 1935 r.  Anna zapada na ciężką chorobę – od tego czasu dwugłos przeradza się w monolog Jarosława, który do chorującej żony wysyła krótkie, pogodne listy ze swych nielicznych już podróży po Polsce i Europie. Ostatnia karta datowana jest 3 sierpnia 1939 r. w Zakopanem.