Tajne bankiety

Tajne bankiety (WBPiCAK) książka pod redakcją Pawła Kaczmarskiego, Marty Koronkiewicz, Pawła Mackiewicza, Joanny Orskiej i Jakuba Skurtysa.

„Mówiąc o najmłodszych poetach, krytyka często postrzega ich w oderwaniu nie tylko od poprzedzającej ich tradycji, ale i od ich równolegle tworzących rówieśników; jakby kategorie zbiorowe były już nawet nie podejrzane, ale zwyczajnie niepożądane, jakby miały w najlepszym razie stanowić czasem „mniejsze zło”. Czy w związku z tym przez najbliższe lata będziemy mogli omawiać tylko jednego poetę (jeden tom, jeden wiersz) naraz? Czy rolą krytyki nie jest wskazywanie punktów wspólnych i spornych, szkicowanie – na poły opisowe, na poły performatywne – grup, nurtów, kierunków? Czy nie naszym zadaniem jest wyczuwanie i dostrzeganie podskórnych tendencji literatury najnowszej? Jakie tego rodzaju tendencje widzimy w wierszach pisanych po roku 2000? Na takich pytaniach chcieliśmy się skupić.”