Pogoda czasu Jarosława Iwaszkiewicza

Pogoda czasu Jarosława Iwaszkiewicza to ciekawy wybór wierszy Jarosława Iwaszkiewicza autorstwa Piotra Mitznera (Iskry, 2005).

Wybór wierszy, którego dokonał i posłowiem opatrzył Piotr Mitzner, jest dowodem na to, że na działalność literacką Iwaszkiewicza można spojrzeć na nowo – przez pryzmat słowa „pogoda”, które staje się kluczem do interpretacji jego dzieł. Pogoda czasu to zbiór znanych oraz niepublikowanych dotąd w formie książkowej utworów poetyckich, dzięki którym przed czytelnikiem odkrywa się nie tylko aura Iwaszkiewiczowskiej rzeczywistości, lecz przede wszystkim – pogoda jego ducha.

Jarosław Iwaszkiewicz, pisarz i poeta, dramatopisarz, eseista i tłumacz. Współtwórca grupy poetyckiej Skamander, redaktor naczelny „Twórczości”, współpracownik „Wiadomości Literackich”, wieloletni prezes Związku Literatów Polskich, kierownik literacki Teatru Polskiego w Warszawie. Laureat wielu nagród. Do jego najważniejszych dzieł należą: tomy wierszy Powrót do Europy, Xenie i elegie, Mapa pogody; opowiadania Panny z Wilka, Matka Joanna od Aniołów, Brzezina, Sérenité, Ikar; powieści Czerwone tarcze, Sława i chwała. Niektóre z jego opowiadań zostały przeniesione na ekran m.in. przez Andrzeja Wajdę i Jerzego Kawalerowicza.