Elegia o śpiewających drzwiach

Elegia o śpiewających drzwiach i inne wiersze Bohdana-Ihora Antonycza w przekładzie Adama Pomorskiego w Kolegium Europy Wschodniej.

Wybór, zawierający 108 wierszy z czterech książek Bohdana-Ihora Antonycza, to prezentacja jego poezji w przekładzie Adama Pomorskiego, bliska już (z paroma tylko istotnymi wyjątkami) jej kanonu. Ukazuje się w 80 rocznicę śmierci poety jako wyraz hołdu dla patrona współczesnej liryki ukraińskiej.
 
Bohdan-Ihor Antonycz (1909-1937) – jeden z najważniejszych ukraińskich poetów, twórca współczesnej liryki. Urodził się w Nowicy na Łemkowszczyźnie. Pierwsze wiersze napisał w języku polskim. Dopiero w czasie studiów polonistycznych i slawistycznych na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie zaczął tworzyć w języku ukraińskim. Publikował w prasie ukraińskiej, tłumaczył, polemizował. W latach 30. ukazało się pięć tomów jego wierszy. Zmarł w wieku 27 lat na skutek komplikacji po operacji wyrostka robaczkowego.