Salon Silesiusa: Jerzy Kronhold


W środę 20 września zapraszamy do Wrocławia na pierwszą odsłonę cyklu „Salon Silesiusa”. Bohaterem spotkania będzie Jerzy Kronhold, poeta i dyplomata, jeden z najbardziej znanych przedstawicieli formacji poetyckiej Nowa Fala.

Spotkanie z Jerzym Kronholdem poprowadzi prof. Andrzej Zawada, przewodniczący jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (Silesius. Wrocławska Nagroda Poetycka).

Salony Silesiusa będą organizowane cyklicznie, dając czytelnikom możliwość spotkań z poetkami i poetami związanymi z Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesius i Międzynarodowym Festiwalem Poezji Silesius.

Jerzy Kronhold – poeta, współtwórca Nowej Fali. Aktywny działacz Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i reżyserię dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Zadebiutował w 1972 roku tomem wierszy „Samopalenie”. Pracował między innymi jako bibliotekarz, reżyser, antykwariusz, dziennikarz, konsul generalny RP w Ostrawie i dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie. Mieszka w Puńcowie pod Cieszynem. Do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2017 nominowany za książkę „Skok w dal” (Wydawnictwo Literackie).

Wybrana bibliografia:
„Samopalenie” (1972)
„Baranek lawiny” (1980)
„Oda do ognia” (1982)
„Niż” (1990)
„Wiek brązu” (2000)
„Epitafium dla Lucy” (2012)
„Szlak jedwabny” (2014)
„Skok w dal” (2016)

Czas: środa 20 września, godz. 19:00
Miejsce: Klub PROZA (Przejście Garncarskie 2, II piętro)