13 wierszy Szymborskiej

Tom Wisławy Szymborskiej „Wystarczy” (wydawnictwo a5) zawiera 13 ukończonych przez Wisławę Szymborską wierszy,
ułożonych zgodnie z chronologią powstawania.

Niektóre z nich były publikowane w prasie codziennej i tygodnikach.Tomik został opatrzony posłowiem Ryszarda Krynickiego, znajdują się w nim m.in. fragmenty niedokończonych wierszy, oraz faksymile rękopisów poetki.

Andrzej Franaszek: To zaledwie 13 utworów, a jednocześnie tom spełniony, pełen sensów i maestrii, dający nam znów – jak to przed laty nazwał Marian Stała – „radość czytania Szymborskiej”. Nie są to wiersze wydobyte z notatek, rekonstruowane z urywków, ale domknięte i przeznaczone do druku przez samą pisarkę. Także w tym jest, rzec można, pewien gest elegancji, dyskrecji, tak charakterystycznych i dla tej poezji, i dla jej autorki. Podobnie jak w ironicznym, zaproponowanym jeszcze przez Szymborską tytule: „Wystarczy”.