Czesław Miłosz i historyczność kultury

Matthias Freise: Czesław Miłosz i historyczność kultury (Universitas).

„Zmysłowość i metafizyka nie wykluczają się, podobnie jak wiara i wątpliwości, ale warunkują się wzajemnie. Odpychająca jest natura jako taka, rządząca się swym wewnętrznym prawem, ale dla człowieka jest piękna, ponieważ umie on patrzeć na nią oczami, w których odzwierciedla się pierwiastek boski (…) Nie każda erotyczna miłość jest chciwą żądzą, nie każde piękno pokusą i uwiedzeniem. Ale różnice te należy stale sprawdzać – czy to w odniesieniu do wiewiórki, czy leszczyny, czy pięknej kobiety. Oto paradoks, który Miłosz odkrywa i wciąż na nowo formułuje: jeśli stanę się myśliwym, to podporządkuję się prawu natury, jeśli jednak pozwolę, by mnie objęła i ogarnęła, wówczas rzucę na nią urok, zaczaruję ją boskim spojrzeniem. Katastrofa kulturowa, której Miłosz się spodziewał, faktycznie miała miejsce. Być może upadek będzie jeszcze głębszy, ale ostatecznie człowiek nie będzie umiał na stałe żyć bez wymiaru duchowego, bez wiary, nadziei i miłości. Dawna ojczyzna duchowa poety jest wprawdzie na zawsze utracona, ale nigdy nieuznawany za możliwy powrót nad brzegi Niewiaży jest realistycznym odpowiednikiem historycznej idei, że być może to właśnie on, poeta, nowy Noe, zdołał jako pierwszy postawić stopę na wyłaniającym się z niszczycielskiego potopu lądzie przyszłej kultury”.

Matthias Freise jest profesorem literatur słowiańskich na Uniwersytecie w Getyndze. Opublikował dotąd monografie o Michaile Bachtinie i Antonim Czechowie oraz wprowadzenie do literatur słowiańskich (Slawistische Literaturwissenschaft). Prezentował też polską literaturę, pisząc teksty o Czesławie Miłoszu, Brunonie Schulzu, Adamie Mickiewiczu, Stanisławie Wyspiańskim, Aleksandrze Wacie i Juliuszu Kaden-Bandrowskim. Jest również autorem czterdziestu ośmiu artykułów o polskich autorach w Kindlers Literatur Lexikon.