Od morza do morza

Przypominamy tomik Krzysztofa Koehlera Od morza do morza (WBPiCAK).

Piotr Śliwiński: Od lat Krzysztof Koehler publikuje niewiele wierszy, od lat myślałem ze smutkiem, że pewnego razu przestanie je pisać. A przecież tyle razy pasjonowałem się jego frazą, żywością dykcji, zmiennością formy, a także podziwiałem „odszczepieńczą” odwagę poety, który szedł pod prąd różnym, także moim poglądom, raczej popularniejszym w tzw. środowisku. Przy tym jego „bycie przeciw” nigdy nie wydawało mi się „strategią”, pomysłem na bycie „w środku” jakiegoś innego świata, zadatkiem innej kariery, lecz zawsze było dla mnie wyrazem prawdziwej, wiarygodnej niezależności.

Tomik Od morza do morza przynosi sporo wierszy bardzo sugestywnych i, jak zawsze dotąd bywało, ryzykownych. Z jednej strony Popołudnie fauna (o mnie, nie wiedziałem, że tak dobrze mnie znasz, Krzysztofie), a z drugiej wiersze patriotyczne, powstałe po 10 kwietnia, nareszcie ani oślepłe od zranionej miłości czy z nagła obudzonej nienawiści, ani cyniczne. Tamta tragedia i polski, tradycyjny patriotyzm zasługują na poezję, która poważnie odnosi się do świata – i do siebie samej, do spraw estetyki, konwencji, języka, nie dając się im zdominować przez Temat, ratując Temat przed łatwością.

Krzysztof Koehler (ur. w 1963 r.), poeta, krytyk literacki, eseista, autor scenariuszy filmowych. Współpracownik pism „Arcana”, „Pressje” i „Fronda”. Profesor w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykłada również w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. W latach 2006-2011 dyrektor kanału TVP „Kultura”. Jest autorem siedmiu książek poetyckich (ostatnia: Porwanie Europy wyd. Topos 2007), antologii poezji barokowej, monografii o Stanisławie Orzechowskim; napisał libretto do opery z muzyką Eugeniusza Knapika; jest współautorem programów telewizyjnych m.in. Goniec, Tygodnik kulturalny, Po Godzinach; filmów dokumentalnych m.in.: Sarmacja czyli Polska, Adam Mickiewicz, Macie swojego poetę (opowieść biograficzna o Mikołaju Sępie Szarzyńskim); widowisk. Mieszka w Krakowie.