Poezje Władysława Broniewskiego

Wierszem przez życie. Poezje Władysława Broniewskiego (Iskry) – Zbiór sześćdziesięciu najbardziej charakterystycznych dla poety utworów poetyckich ze wszystkich okresów jego życia.

Jak napisał autor wyboru: „Utwory, które wybrałem do tego tomu, mają pokazać Broniewskiego kompletnego, autora wierszy, które nadal nie pozostawiają czytelnika obojętnym. Poetę walki i miłości, poetę wielkich nadziei i gorzkiej rezygnacji, kiedy wreszcie zrozumiał, jak bardzo został oszukany. Poetę nękanego dramatami i nałogiem”.

O Broniewskim pisał w Newsweeku Łukasz Saturczak: „W całej polskiej historii XX-wieku żaden inny pisarz nie unosił się honorem bardziej niż Władysław Broniewski. Choć jeśli dla kogoś dalej pozostaje on przede wszystkim poetą z sowieckiego dworu, który oddawał cześć generalissimusowi, uzna to, co napisałem, za mało zabawny żart.

Jednak w ostatnich latach to się zaczyna wyraźnie zmieniać. Nic dziwnego: młodszemu pokoleniu Broniewski już nie kojarzy się z akademiami ku czci władzy ludowej. Mniej rażą okolicznościowe ody wiernopoddańcze, za to bardziej pociąga autentyczna lewicowa wrażliwość. I nieco straceńcza legenda. Na wydanej przez galerię Raster płycie „Broniewski” wiersze poety śpiewają Marcin Świetlicki, Pidżama Porno, Budyń czy Pustki. Jego portret maluje najgłośniejszy malarz młodszego pokolenia, Wilhelm Sasnal”.