Poezje wybrane T.S. Eliota

Szepty nieśmiertelności. Poezje wybrane T.S. Eliota w przekładzie Krzysztofa Boczkowskiego (wydawnictwo Adam Marszałek). 

Szepty nieśmiertelności to wybór przekładów najważniejszych utworów poetyckich Thomasa Stearnsa Eliota w tłumaczeniu Krzysztofa Boczkowskiego. Równie istotną częścią tomu są komentarze i objaśnienia tłumacza do utworów Eliota, napisane z wielkim znawstwem, wnikliwością i wrażliwością poetycką. Jest to jedyna monografia, nie wyłączając angielskojęzycznych, obejmująca swym komentarzem wybór całej poezji Eliota.

Wacław Sadkowski: Wspaniały przekład poezji T.S. Eliota. Najlepszy jaki istnieje w języku polskim.

Krzysztof Boczkowski (ur. 2 maja 1936 r. w Warszawie) – polski poeta, tłumacz poezji angielskiej, emerytowany profesor medycyny. Ukończył Wydział Medyczny na Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 1965 uzyskał tytuł doktora, w roku 1969 – doktora habilitowanego, zaś w roku 1983 profesora. Od 1959 r. jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Genetyki w Akademii Medycznej. Debiutował w 1969 r. na łamach miesięcznika „Twórczość” jako poeta.

W 1972 roku otrzymał nagrodę Czerwonej Róży, a potem dwukrotnie nagrodę Pegaza za przekłady, oraz inne nagrody poetyckie, jak również Indywidualną Nagrodę Naukową I stopnia Ministra Zdrowia za badania nad cytogenetyką człowieka.