Wieniec dla zmarłych

Wieniec dla zmarłych – wiersze Mariana Kisiela w Wydawnictwie Śląskim.

Marian Kisiel urodził się w 1961 roku w Jędrzejowie. Debiutował w 1980 roku.  Historyk i krytyk literatury, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Literatury Współczesnej w Uniwersytecie Śląskim. Jest autorem i współautorem wielu książek, członkiem prestiżowych organizacji i towarzystw naukowych.

Opublikował jedenaście tomików poetyckich: Nie śnijcie mnie w waszych snach (1983), Kronika nocy (1992), Gdy stoję tak nieruchomo (1993), Bliżej zimy niż lata (1995), Wypominki (2009), Czułość (2011), Było i się zmyło (2012), Droga (2013), C’est la vie (2014), Martwa natura (2015), Łazarz (2016), wybór wierszy Nieuchronnie zbliżam się do was (układ Andrzeja Szuby, 2015), a także kilkanaście książek krytycznych, m.in. Świadectwa, znaki (1998), Od Różewicza (1999), Zmiana (1999, 2014), Pamięć, biografia, słowo (2000), Pokolenia i przełomy (2004), Przypisy do współczesności (2006), Ananke i Polska (2010), Ruiny istnienia (2013), Critica varia (2013), Między wierszami (2015). Mieszka w Katowicach.