Wiersze powtórzone Artura Szlosarka

Wiersze powtórzone to reprezentatywny wybór utworów poetyckich Artura Szlosarka z lat 1987-1997 – cenionego poety pokolenia bruLionu

Artur Szlosarek urodził się w Krakowie w 1968 roku, studiował komparatystykę na uniwersytecie w Bonn, ukończył polonistykę na UJ. Debiutował tomem Wiersze napisane w 1991 roku, dwa lata później ukazały się Wiersze różne. Oba te zbiory uhonorowano nagrodą Fundacji im. Kościelskich. W 1996 roku wydał zbiór Popiół i miód, następnie – Camera obscura oraz opublikowany nakładem WL-u List do ściany.

Marian Stala: Doświadczeniem konstytuującym poetyckie światoodczucie Artura Szlosarka, egzystencjalnym centrum, z którego rozchodzą się drogi tej poezji, zdaje się być doświadczenie samotności.

Artur Szlosarek – ur. 1968, poeta, tłumacz, studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w latach 1990-1994 komparatystykę, germanistykę i filozofię w Bonn. Debiutował tomem poetyckim „Wiersze napisane” (1991). Wydał m.in.: „Popiół i miód” (1996), „Camera obscura” (1998), „List do ściany” (2000), „Pod obcym niebem” (2005). Tłumaczył Celana, Benjamina, Kafkę i Lichtenberga. Mieszka w Berlinie.