Czesław Miłosz o Annie Świrszczyńskiej

Jakiegoż to gościa mieliśmy. Czesław Miłosz o Annie Świrszczyńskiej. Przypominamy ważną książkę opublikowaną przez Znak. 

Książka Czesława Miłosza wyrasta z jego fascynacji poezją Anny Świrszczyńskiej, którą tłumaczył i wydał także w Stanach Zjednoczonych. Miłosz pisze o życiu, rodzicach, niełatwym dzieciństwie Świrszczyńskiej, pokazując, jak doświadczenia życiowe odbijały się w jej znakomitej poezji.

Małgorzata Baranowska pisała na portalu culture.pl: „Poetka nowatorka. Została pisarką już w latach trzydziestych, ale dopiero po sześćdziesiątce dokonała przełomu w poezji polskiej. Urodziła się 7 lutego 1909 roku w Warszawie, zmarła 30 września 1984 roku w Krakowie

Jej tomy – „Jestem baba” (1972) i „Budowałam barykadę” (1974) – stanowiły jednoosobową rewolucję. Ona pierwsza w poezji polskiej zaczęła o losie kobiety i jej uczuciach mówić własnym głosem kobiety. Tom „Jestem baba” był wstrząsem dla publiczności czytającej. Po latach nawet, bardziej niż polska publiczność przyzwyczajony do nowego języka kobiet, Miłosz w swojej książce o Świrszczyńskiej „Jakiego to gościa mieliśmy” przyznał się, że musiał pokonywać pewne męskie uprzedzenia, by dobrze zrozumieć feminizm Świrszczyńskiej. Uznał ją jednak, obok Białoszewskiego, za wielką odnowicielkę poetyckiej polszczyzny”.

Czesław Miłosz urodził się w roku 1911 w Szetejnach na Litwie, zmarł 14 sierpnia 2004 w Krakowie. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Laureat nagrody Nobla w roku 1980 i wielu innych prestiżowych nagród literackich, tłumaczony na kilkanaście języków. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, honorowy obywatel Litwy i miasta Krakowa. Więcej o Czesławie Miłoszu na www.milosz.pl