Proza Kornhausera

W wydawnictwie WBPiCAK ukazuje się Proza zebrana – powieści, opowiadania a także Dziennik poetycki – Juliana Kornhausera. Polecamy. 

Wydanie Prozy zebranej Juliana Kornhausera jest pierwszą próbą skompletowania i uporządkowania wszystkich powstałych pod piórem twórcy oryginalnych utworów prozatorskich (działalność translatorska jako dziedzina osobna, tj. nieautorska, nie została uwzględniona).

Utwory zostały pogrupowane w cztery podstawowe rozdziały (powieści; fragmenty nieukończonej powieści; opowiadania; dziennik poetycki). Podstawą edycji stały się więc kolejno ukazujące się teksty:

Powieści:

Kilka chwil, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.

Stręczyciel idei, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.

Dom, sen i gry dziecięce. Opowieść sentymentalna, Znak, Kraków 1995.

Fragmenty nieukończonej powieści:

Gordon z książką w ręce [fragment powieści], „Kwartalnik Artystyczny” 2007, nr 2, s. 29-42.

Palimpsest [fragment większej całości], „Pogranicza” 2007, nr 4, s. 25-36.

Huśtawka, „Topos” 2007, nr 5, s. 45-53.

Niepewność [fragment powieści], „Rocznik Muzeum w Gliwicach” 2009, t. XXI, s. 449-463.

Opowiadania:

W czasie gdy, „Kwartalnik Artystyczny” 1998, nr 1, s. 77-81.

Wigilia, „Tygodnik Powszechny” 1998, nr 51/52, s. 10.

Jak gdyby nigdy nic, „Kwartalnik Artystyczny” 2016, nr 3, s. 56-62.

Dziennik poetycki (fragmenty opublikowane jako autonomiczne całości):

Kartki z podróży. Monachium. Listopad/grudzień 1993, „Topos” 2006, nr 3, s. 127-134.

Zapiski z podróży, „Kwartalnik Artystyczny” 2016, nr 3, s. 66-90.

Kartki z podróży, [w:] Słowiańskie tropy. Studia collectanea in honorem Juliani Kornhauser, red. A. Borowiec, M. Dyras, scriptum, Kraków 2017, s. 365-375.