Krynicki w Ameryce

Amerykańskie wydania wierszy Ryszarda Krynickiego – „Our Life Grows” i „Magnetic Point”

 

15 listopada 2017 w Nowym Jorku ukazał się tom wierszy Ryszarda Krynickiego „Our Live Grows” („Nasze życie rośnie”) w tłumaczeniu Alissy Valles i z posłowiem Adama Michnika. Książkę opublikowało wydawnictwo New York Reviev of Books w serii NYRB / Poets. Pierwsze wydanie tomu „Nasze życie rośnie” opublikował Instytut Literacki Jerzego Giedroycia w Paryżu w roku 1978 w serii Bez cenzury. Po podpisaniu w grudniu 1975 roku Listu 59 Ryszard Krynicki przez wiele lat objęty był w PRL zakazem druku i publikował (do roku 1989) wyłącznie w wydawnictwach podziemnych i emigracyjnych.

Równocześnie z wydaniem tomu „Our Life Grows” w serii NYRB / Poets w Stanach Zjednoczonych nakładem wydawnictwa New Directions Books ukazał się wybór wierszy Ryszarda Krynickiego „Magnetic Point” w tłumaczeniu, wyborze i ze wstępem Clare Cavanagh. Książka dedykowana jest pamięci Stanisława Barańczaka i zawiera też kilkanaście wspólnych przekładów Clare Cavanagh i Stanisława Barańczaka z lat osiemdziesiątych minionego wieku.