Nowa książka Artura Szlosarka

Późne echo – nowa książka Artura Szlosarka w wydawnictwie WBPiCAK. 

Paweł Mackiewicz: Podawane życzliwej uwadze czytelnika Późne echo nazwałbym mimo wszystko autorskim wyborem wierszy Artura Szlosarka. Wbrew zasadzie, czy też po prostu zwyczajowi serii wydawniczej, w której niniejszy tom się ukazuje, został on skomponowany przez autora wierszy, przy stosunkowo skromnym współdziałaniu krytyka. Współpraca ta polegała na zaproponowaniu tytułu książki oraz dokonaniu przez tego drugiego wstępnej selekcji utworów poetyckich, które następnie zostały uzupełnione licznymi innymi, dobranymi przez poetę. Układ książki, uwzględniający kompozycję każdego z tomów poezji, jakie dotąd wydał Artur Szlosarek, jest dziełem kompromisu pomiędzy potrzebą oryginalności a respektem dla chronologii druku i postulatem reprezentatywności. Wybrane wiersze z rozmysłem ułożono zgodnie z ich następstwem w kolejnych książkach lirycznych.

Uważam, że choćby najlepszy – czym tę „najlepszość” mierzyć, gdzie pewny przepis na nią? – wybór poezji sporządzony przez krytyka nie wytrzyma porównania z wyborem autorskim. Przecież wybór to nie tylko – a nawet nie przede wszystkim – interpretacja. To również ingerencja w twórczość, w dorobek. Sam nie wiem, czego trzeba by mieć w nadmiarze: odwagi, pewności siebie, buty czy (przewrotnie) fantazji, by nazbyt ochoczo i z przekonaniem o swojej nieomylności wbrew woli poety taką ingerencję podejmować. (fragment z Posłowia)

Artur Szlosarek (ur. 1968 w Krakowie) – autor książek poetyckich: Wiersze napisane (1991), Wiersze różne (1993), Popiół i miód (1996), Camera obscura (1998), List do ściany (2000), Wiersze powtórzone (2002), Pod obcym niebem (2005), Święto szparagów (2010), Ołówek rzeźnika (2012). Tłumacz Aforyzmów z Zürau Franza Kafki (2007), a także wierszy Paula Celana, notatek Waltera Benjamina oraz aforyzmów G. Ch. Lichtenberga. Wyróżniony Nagrodą Fundacji im. Kościelskich (1993). Nominowany do Nagrody Nike (1997). Laureat Nagrody Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych: Książka Jesieni (2005). Mieszka w Berlinie.