Edward Said o Kawafisie i nie tylko

Premiera książki Edwarda Saida O stylu późnym już 8 grudnia (Ossolineum).

Obecność Edwarda Saida w Polsce miała przez dłuższy czas formę nieco karykaturalną, przypominającą występy aktora charakterystycznego, którego gra sprowadza się do kilku spojrzeń, gestów, oklepanych fraz rzucanych w stronę publiczności. Można przy tym wskazać na dwa gesty, za pomocą których zwykło się u nas oswajać tego myśliciela i intelektualistę. Po pierwsze, często jest on opisywany jako jeden ze współtwórców, może nawet twórca, postkolonializmu. Za moment szczególnie znaczący uznaje się publikację Orientalizmu […]. Po drugie, często określa się Saida mianem rzecznika sprawy palestyńskiej […] – pisał Jacek Gutorow w wydanym przez Ossolineum jesienią zeszłego roku tomie esejów Życie w rozproszonym świetle.

Już 8 grudnia polska recepcja Saida poszerzy się o kolejną publikację – książkę O stylu późnym. Autor Orientalizmu w niezwykły sposób analizuje w niej ostatnie dzieła wielkich kompozytorów i pisarzy: Beethovena, Manna, Kawafisa, Lampedusy, Geneta, Viscontiego czy Goulda. Eseje zawarte w tym tomie są też w pewnym sensie autotematyczne – śmiertelnie chory Said wiedział, że to prawdopodobnie jego ostatnia książka.

O stylu późnym. Muzyka i literatura pod prąd jest czwartym tomem w serii Sztuka Czytania.