Nowa edycja Silesiusa. Zapraszamy

Zapraszamy do zgłaszania książek poetyckich do tegorocznej (już jedenastej) edycji Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”.
Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius jest wyróżnieniem i promocją najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji. Nagroda fundowana jest przez miasto Wrocław, a jej nazwa pochodzi od Angelusa Silesiusa, barokowego poety.
Nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach:
•za całokształt twórczości
•książka roku
•debiut roku
Do tegorocznej edycji Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy
1 stycznia a 31 grudnia 2017 r.
Prawo do zgłaszania książek do Nagrody w kategoriach: książka roku i debiut roku mają: wydawnictwa (z wyłączeniem wydań własnych, nie posiadających nr ISBN) oraz członkowie jury, w kategorii za całokształt – jedynie jurorzy.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2018 r. Zgłoszenia, które wpłynęły po tym terminie, nie będą uwzględniane.
Do książek należy dołączyć również pisemne zgłoszenie zawierające:
– imię i nazwisko autora książki
-tytuł książki
-nazwę, adres oraz tel. wydawcy
-informację do której z dwóch kategorii książka jest zgłaszana
– rok pierwszego wydania
8 egzemplarzy książek należy przesłać pod adres Biura Nagrody:
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Kultury, 
ul. Gabrieli Zapolskiej 4, p. 308