Hz


Hz – książka poetycka Romana Bromboszcza w WBPiCAK. Przypominamy ciekawy tomik.

Roman Bromboszcz (ur. w 1976 r.), poeta, muzyk, medioznawca, filozof. W swoich badaniach wypracowuje teorię aksjologiczną zorientowaną na kulturę rozumianą ewolucyjnie. Zajmuje się sztuką słowa, korzystając z zaplecza cybernetyki i tradycji sztuki awangardowej. Występuje na żywo wykorzystując projekcje wideo oraz komputery. Członek grup artystycznych KALeKA (http://kaleka.net) i Perfokarta (http://perfokarta.net). Tworzy niekomercyjne strony internetowe, projekty sieciowe i wydarzenia kuratorskie. Wykładowca w WSNHiD w Poznaniu. Opublikował tomy: Poezja cybernetyczna (2007), Książka i co dalej (2008), digital.prayer (2008), U-man i masa (2010), Estetyka zakłóceń (2010).