Rok Herberta

27 października ubiegłego roku Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. – W ten sposób zdecydowano się upamiętnić 20. rocznicę śmierci poety i jednocześnie przypomnieć zawsze aktualne przesłanie płynące z przebogatej twórczości Herberta – czytamy na stronie Sejmu RP.

Parlamentarny wymiar temu wydarzeniu nadaje akcja „25 wierszy. Herbert w Sejmie”, której już drugą odsłonę można właśnie zobaczyć w sejmowym hallu.
Zbigniew Herbert, nazywany „poetą niezłomnym”, to jeden z najważniejszych polskich twórców XX wieku. Projekt „25 wierszy. Herbert w Sejmie” to przybliżenie posłom oraz gościom odwiedzającym gmachy sejmowe dwudziestu pięciu fragmentów twórczości poety.
Zmieniająca się co posiedzenie Sejmu wystawa będzie przez cały rok przypominała wszystkim przechodzącym przez Hall Główny jeden z wybranych wierszy twórcy Pana Cogito. W ten sposób poezja Herberta będzie stale obecna, zapraszając do chwili zadumy i zatrzymania się nad jej pięknem i nieprzemijającą wartością.