Święto szparagów

Przypominamy Święto szparagów Artura Szlosarka (a5).

Paweł Próchniak: Szlosarek odebrał lekcję literatury. Z uwagą przypatruje się ciemnym poetom. Skłania się ku pisarzom mowy odświętnej. Ceni metafizyczny słuch, odwagę w stawianiu pytań, poznawczą zachłanność. Pisze wiersze świadome siebie, niepokorne wobec utartych norm, niepokojące. Szuka w języku wyłomów, ukrytych przejść. Wysoki ton poezji łamie zgrzytem ćmiącego absurdu. Jej siłę powierza paradoksalnej wyobraźni.

Artur Szlosarek – poeta, tłumacz, krytyk literacki. Urodzony w 1968 roku w Krakowie. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i komparatystykę, germanistykę oraz filozofię na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Publikował m.in. w Zeszytach Literackich, brulionie i Tygodniku Powszechnym. Laureat nagrody Kościelskich (1993).