Notes Osieckiej

Polecamy Notes Agnieszki Osieckiej (Agora).
 
Wyjątkowy notes artystyczny pełen niepublikowanych zdjęć z podróży, przedmiotów i wierszy Agnieszki Osieckiej stworzony w jej niepowtarzalnym stylu.
Dzięki temu niecodziennemu notatnikowi i ponadczasowemu kalendarzowi każdy będzie miał szansę prowadzić zapiski w duchu Osieckiej, tworząc własną przestrzeń artystyczną w oparciu o towarzyszącą i inspirującą Osiecką. W notesie znajdzie się 12 wierszy Agnieszki Osieckiej wybranych przez przyjaciół i artystów związanych z jej twórczością, m.in. Magdę Umer, Krystynę Jandę, Katarzynę Groniec, Czesława Mozila i Natalię Przybysz, wypisy z kalendarzy, fragmenty prywatnych zapisków poetki, fotografie przedmiotów-skarbów należących do Agnieszki Osieckiej oraz unikatowe i do tej pory niepublikowane fotografie autorstwa Daniela Passenta ukazujące Agnieszkę podczas pobytu w Nowym Jorku w latach 70.