Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych

„Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych”. Opracowała Agnieszka Kosińska przy współpracy Jacka Błacha i Kamila Kasperka.

Pierwsze (w świecie) opracowanie bibliograficzne twórczości Czesława Miłosza, obejmujące wszystkie wydania książek pisarza, od debiutu w 1930 roku do 2008 roku (włącznie): pierwsze wydania oraz następne, wydania drugoobiegowe (poza cenzurą) a także tłumaczenia na języki obce.
Jest to również całościowe ujęcie twórczości Miłosza w formie bibliografii adnotowanej, tzn. zawierającej, oprócz dokładnego adresu wydawniczego książki oraz spisu jej zawartości, również informacje o procesie powstawania utworu, o warsztacie pisarza, o edytorskich decyzjach autora, o zmianach w stosunku do wydania pierwszego, o cechach szczególnych opisywanego egzemplarza. Każdy druk opisywany jest w miarę możliwości z autopsji.
Bibliografia zawiera również kalendarium życia i dzieła noblisty oraz opracowania  jego twórczości. Niezbędnym narzędziem ułatwiającym poruszanie się po dziele pisarza oraz po tej publikacji są indeksy liczące 300 stron.
W Aneksie zamieszczono tekst „Miłosz a bibliografia polska”, napisany specjalnie do tej publikacji, a będący obszernym komentarzem do dziejów powojennej polskiej bibliografii literackiej, pióra jej współtwórczyni Profesor Jadwigi Czachowskiej. Tekst ilustrują, publikowane po raz pierwszy, reprodukcje ankiet bio-bibliograficznych, które wypełniał Miłosz w związku z bibliografiami powstającymi w Polsce od lat 50. oraz reprodukcje korespondencji  Miłosza (w latach 1951 – 1997) z redakcją Słownika współczesnych pisarzy polskich oraz słownika Współcześni polscy pisarze i badacze literatury.