Po szkodzie

Jedną z pierwszych premier Biura Literackiego w 2018 roku będzie tom poetycki Bohdana Zadury Po szkodzie. Autor współpracuje z Biurem Literackim od ponad dwudziestu lat, a najnowszy tom będzie trzydziestą pierwszą książką, którą wyda w tej oficynie.
 

Bohdan Zadura urodził się w 1945 roku. Jest poetą, prozaikiem, tłumaczem i krytykiem literackim. Sprawuje funkcję redaktora naczelnego „Twórczości”, od lat pozostaje związany z „Akcentem” i „Literaturą na Świecie”. Jest laureatem licznych polskich i zagranicznych nagród, w tym: Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. H. Skoworody (2014) oraz Nagrody im. C.K. Norwida (2015).
 
Ostatnio opublikował tomy: Nocne życie (2010), Zmartwychwstanie ptaszka (2012), Kropka nad i (2014), Najlepsze lata (2015) i Już otwarte (2015). Ponadto ukazały się: w 2011 roku zbiór rozmów z autorem Klasyk na luzie, a w 2013 roku książka zawierająca szkice poświęcone jego twórczości W wierszu i między wierszami.