Pisane po polsku

Pisane po polsku (Austeria) – tom poezji Janiny Katz, urodzonej w Krakowie na progu wojny, którą przeżyła u dobrych i odważnych ludzi w Dobczycach. 

Skończyła polonistykę i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po wydarzeniach marcowych 1968 roku wyjechała z Polski do Danii. Jest również krytykiem literackim i tłumaczem na język duński poezji Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Ewy Lipskiej, Tadeusza Różewicza, a także prozy Tadeusza Konwickiego i Sławomira Mrożka, za przekłady te otrzymała nagrodę paryskiej “Kultury”. W 1993 roku w Danii jej prozatorski debiut Moje życie barbarzyńcy uznano za najlepszą książkę roku.