Katalog rękopisów Muzeum Literatury

Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, tom V.

Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, tom V: sygnatury 2001-2180, Archiwa Marii Dąbrowskiej, Anny Kowalskiej, Stanisława Stempowskiego

Ze wstępu Wiesławy Kordaczuk – autorki opracowania: „Niniejszy tom Katalogu rękopisów Muzeum Literatury obejmuje archiwa Marii Dąbrowskiej, Anny Kowalskiej i Stanisława Stempowskiego.

Niepełne, gdyż duża część spuścizny Marii Dąbrowskiej oraz materiały jej męża, Mariana Dąbrowskiego, a także papiery Stanisława Stempowskiego, w tym cenne masonica, znajdują się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. (…)

W roku 1966 spadkobiercy Marii Dąbrowskiej (zmarłej rok wcześniej), zgodnie z wolą pisarki, przekazali jej archiwum Muzeum Literatury (wówczas Muzeum Adama Mickiewicza). Jego uporządkowaniem zajmowała się wtedy Maria Zabielewicz-Miodek. Początkowo był to depozyt, który w latach 1985-2012 Muzeum zakupiło (część archiwaliów spadkobiercy przekazali w darze).

Z kolei Anna Kowalska, przed przeprowadzką z Wrocławia do Warszawy w roku 1954, sporą część swego dorobku literackiego oraz większość spuścizny literackiej i naukowej męża, prof. Jerzego Kowalskiego, przekazała Ossolineum we Wrocławiu. A w Dzienniku 5 stycznia tego roku zanotowała m.in.: „…nagle, ni stąd, ni zowąd przyszła mi myśl, że Związek [Literatów] powinien założyć Muzeum Literatury. Napisałam do Prezydium. Nie wiem, czy list wyślę, choć pomysł, by zbierać zaraz po śmierci, ewentualnie za życia jeszcze fotografie, rękopisy itd. pisarzy, wydaje mi się słuszny w kraju, gdzie tak łatwo wszystko niszczeje”.

Jakże krzepiący w kontekście tych słów jest fakt, że druga część archiwum Anny Kowalskiej (zmarłej w 1969 r.) została nabyta przez warszawskie Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w latach 1973-2008.”