Stryj Kaich się żeni

Wiersze Bogana Trojaka – Stryj Kaich się żeni w przekładzie Michała Tabaczyńskiego (WBPiCAK). 

Bogdan Trojak (1975) – czeski poeta, prozaik i tłumacz. Laureat najważniejszych nagród literackich w Czechach: im. Jiřího Ortena (1998) i Magnesia Litera (2005). Opublikował cztery zbiory poezji: Kuním štětcem (1996), Pan Twardowski (1998), Jezernice (2001), Strýc Kaich se žení (2004), a trzy pierwsze książki zostały zebrane w książce Kumštkabinet (2005). Autor książki poetyckiej dla dzieci Nok a knedlíček (2014), a także cyklu opowiadań Brněnské metro (2008). Wkrótce ukaże się jego najnowsza książka poetycka Uhrwerk. Uro­dził się i wychował w Czeskim Cieszynie, mieszkał w Brnie i morawskiej wsi Bořetice, obecnie mieszka w Pradze. Zajmuje się uprawą i produkcją wina.

Michał Tabaczyński (1976) – tłumacz i eseista. Opublikował m.in. przekłady nowej poezji amerykańskiej zebrane w autorskiej antologii Parada równości (2005) i wybór poezji Jana Skácela Zakazany człowiek. 111 wierszy (2015). Autor książek eseistycznych: Widoki na ciemność (2013) oraz Legendy ludu polskiego (2014).