Niebieska godzina

Niebieska godzina Julii Niedziejko – Fundacja Duży Format. Książka była nagrodą główną w 5. Ogólnopolskim Konkursie na Tomik Wierszy „Duży Format”, kategoria „debiut” 2017.

Rafał Różewicz pisał o poezji Niedziejko: Wiersze Niedziejko są jak lustrzane odbicia. Przyglądają się sobie, komentują się wzajemnie, a wszystko to z pomysłem, który ma oparcie w warsztacie: dyscyplinie, rytmie, przerzutniach, czasem w zaskakujących zbitkach znaczeniowych. Tu jest flow – niesie wiersze, jak w przypadku mojego ulubionego utworu „konwalie, sukienka w paski, kompot”. Co jeszcze? Zdawanie raportów ze zmagań z własną cielesnością, otoczeniem, pamięcią, w formie trochę pamiętnikowej, ale na prawie niemalże poematu. Nie nudziłem się w trakcie lektury – a to przy doborze takich a nie innych środków – najważniejsze. Poza tym Niedziejko ma dryg do subtelnych, ale zapadających w pamięć puent („zapowiedziano już koniec świata? / jeśli niebo upadło – nie mówi się o tym ptakom”), innymi słowy wie, o co w tej zabawie mniej więcej chodzi. 

A tak sama autorka mówiła o poezji w wywiadzie dla kulturanacodzien.pl: to jest dziedzina, która przez długi czas zdominowana była przez mężczyzn. Głos kobiecy traktowano (a pewnie w niektórych kręgach nadal tak jest) nieco pobłażliwie. Często kobietom zarzucano nadmierny sentymentalizm, czy uczuciowość górującą nad konceptem, ale na szczęście ten stereotyp ustępuje. W moim odczuciu mamy dziś sporo interesujących poetek. Ja szczególnie ukochałam sobie Ilonę Witkowską, Martę Podgórnik, Barbarę Klicką, Bronkę Nowicką. Wiersze tych autorek bardzo się różnią, co tylko dowodzi wielości interesujących rozwiązań poetyckich proponowanych przez kobiety. Wiele młodych poetek ma potrzebę przewartościowywania standardowych atrybutów kobiecości. Chyba można wręcz powiedzieć, że nurt feministyczny jest dziś mocnym akcentem w polskiej poezji.

Julia Niedziejko, ur. 1993. Miłośniczka filmów, szczególnie azjatyckich, laureatka 5. Ogólnopolskiego Konkursu na Tomik Wierszy „Duży Format” w kategorii „debiut”, przez ostatni rok mieszkała w Budapeszcie, gdzie napisała swoją pierwszą książkę poetycką pt. Niebieska godzina. Obecnie mieszka w Poznaniu, z którego pochodzi.