Odwitania z poetą

Nakładem Muzeum Okręgowego w Suwałkach ukazała się licząca blisko pięćset stron księga krytycznoliteracka zatytułowana „Odwitania z poetą (Leszek Aleksander Moczulski)” poświęcona zmarłemu 17 grudnia 2017 roku poecie, autorowi m.in. tomików „Narzędzia i instrumenty” czy „Odwitania z Suwalszczyzną”. Tom zredagował Zbigniew Fałtynowicz, posłowiem opatrzył Bronisław Maj.

W tomie znalazły się teksty, m.in. Juliana Kornhausera, Adama Zagajewskiego, Stanisława Barańczaka, Tadeusza Nyczka, Wojciecha Ligęzy, Zbigniewa Chojnowskiego, a także naszego redakcyjnego kolegi Janusza Drzewuckiego.

Leszek Aleksander Moczulski (1938−2017) przez długie lata współpracował z „Twórczością”. Ostatni raz  jego wiersze były publikowane w numerze kwietniowym z 2015 roku.

(za: Twórczość, FB)