Silesius za całokształt: Bohdan Zadura

Laureatem Silesiusa za całokształt pracy twórczej został Bohdan Zadura, wybitny poeta, tłumacz,eseista, redaktor naczelny miesięcznika „Twórczość”.

Bohdan Zadura urodził się w 1945 roku, sprawuje funkcję redaktora naczelnego „Twórczości”, ale od lat związany jest też z „Akcentem” i „Literaturą na Świecie”. Laureat licznych polskich i zagranicznych nagród, w tym: Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (2011), Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. H. Skoworody (2014) oraz Nagrody im. C.K. Norwida (2015). W Biurze Literackim w latach 2005–2007 ukazały się jego dzieła zebrane, a w kolejnych latach publikował w oficynie następne premierowe książki.

My przypominamy dzisiaj jego książkę Po szkodzie, która ukazała się ostatnio w Biurze Literackim: „Kilka dni po siedemdziesiątych trzecich urodzinach i nieomal równo pięćdziesiąt lat od swojego debiutu Bohdan Zadura opublikował w Biurze Literackim jedną z najważniejszych książek w swojej literackiej karierze – liczący 92 strony tom Po szkodzie. To także trzydziesta książka, jaką wydał Zadura w Biurze Literackim od czasu Nocy poetów z 1998 roku”.
W reportersko-felietonistycznym stylu, z ironicznym dystansem „starego mistrza”, który niejedno już w życiu widział, Bohdan Zadura celnie punktuje absurdy naszej współczesności. Przywołując takie pojęcia, jak postawa obywatelska, wspólnota narodowa, lojalność społeczna, braterstwo, duma czy honor, i zestawiając je z medialnymi hejterskimi komunikatami, podważa symbole, które są dzisiaj niebezpiecznie nadużywane. Najmocniejsza i najbardziej zaangażowana książka naszych czasów. Mądra choćby nawet „po szkodzie”.