Bycie i lu!

Bycie i lu! Tamary Bołdak-Janowskiej w wydawnictwie Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza.

W poezji Olsztyn nigdy nie został przedstawiony tak szeroko i głęboko.
Książka zawiera pięć poematów, które są zapisem życia Olsztyna w szerokim sensie: kondycji intelektualnej współczesnego
mieszkańca, jego uczuć, niepokojów, strachu, radości – wszystkiego, co się wiąże z jego życiem. Jest także zapisem
olsztyńskich miejsc, ich wyglądu i codziennego dziania się.
Wszystko to zyskuje dojrzałą formę poetycką w surrealistycznym ujęciu, którego tak brakuje w dzisiejszej poezji.

Tamara Bołdak-Janowska (pseud. Tamara Be Jot) – pisarka, pisząca prozę, poezję i eseistykę. Zajmuje się również tłumaczeniami (z rosyjskiego, białoruskiego i niemieckiego) i rysunkiem (m.in. ilustruje tomiki poetyckie dla niemieckiego wydawnictwa Peter Segler Verlag); publikować zaczęła po upadku PRL-u.
Tłumaczona na język angielski, niemiecki, rosyjski, białoruski, węgierski i litewski.
Za całokształt twórczości uhonorowana Nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2007 roku. Za powieść utopijną pt. Rzeczy uprzyjemniające Utopia nominowana do Nagrody Nike w 2010. Jej tom poetycki Ceremonia węglowa znalazł się w finale nagrody Wawrzyn Olsztyn 2010, w „piątce wspaniałych”; w 2011 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Olsztyna za całokształt.
(za: fundacja-karpowicz.org)