Lekcje u Różewicza

W maju w wydawnictwie Warstwy ukaże się nowa książka Janusza Drzewuckiego – Lekcje u Różewicza.

Janusz Drzewucki, urodzony 6 grudnia 1958 roku w Kruszwicy.  Poeta, krytyk literacki, wydawca, dziennikarz; członek PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1982). Po studiach odbył staż asystencki na UJ, potem był redaktorem w Wydawnictwie „Pomorze” w Bydgoszczy (1984–1989). Od 1990 mieszka i pracuje w Warszawie. Dziennikarz tygodnika „ITD” (1990), dwutygodnika „Atak” (1991), „Nowej Europy” (1991–1993), „Rzeczpospolitej” (1993–2005). Ponadto: artykuły i recenzje poświęcone współczesnej literaturze ogłaszał na łamach „Gazety Wyborczej” (1991–1992), „Polityki” (1992–1994), „Sycyny” (1995–1996) oraz „Tygodnika Powszechnego” (1997–2004).
Za debiutancki zbiór wierszy Ulica Reformacka (1988) dostał Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny, przyznawaną za najlepszy poetycki książkowy debiut roku. Potem wydał tomy poezji: Starożytny język (1989), Podróż na południe (1995),  Światło września (1998), Wiersze wybrane (2010), Dwanaście dni (2013) i Rzeki Portugalii (2016). Jako krytyk literacki zadebiutował w roku 1985 w „Życiu Literackim” i z tym pismem współpracował do roku 1990, w tym samym czasie współpracował także z dwutygodnikiem „Student”, „Pismem Literacko-Artystycznym” i z „Poezją”. Autor książek krytycznoliterackich Chaos i konwencja (1988), Smaki słowa. Szkice o poezji (1999), Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie (2004), Stan skupienia. Teksty o prozie (2014), Charakter pisma. Szkice o polskiej poezji współczesnej (2015), Środek ciężkości. Szkice o współczesnej liryce polskiej (2016). Ponadto: w roku 2015 opublikował książkę Życie w biegu. O ludziach, miejscach, literaturze, piłce nożnej, maratonach i całej reszcie. Laureat Nagrody Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego (1989), Funduszu Literatury (1989) oraz Nagrody im. Stanisława Piętaka (1991) w dziedzinie krytyki literackiej, a także Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w dziedzinie literatury (2014) oraz Symbolicznej Nagrody Ryszarda Milczewskiego-Bruna w dziedzinie krytyki literackiej (2014).
W latach 2005–2012 pracował jako redaktor naczelny Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Jest edytorem trzech tomów utworów wybranych Jarosława Iwaszkiewicza, które ukazały się w latach 2007–2008: Urania i inne wiersze, Brzezina i inne opowiadania, Wenecja i inne szkice. Od roku 1983 publikuje w „Twórczości”, od 1996 członek zespołu redakcyjnego i redaktor działu poezji pisma, gdzie pracuje do dzisiaj. W ostatnich latach szkice i recenzje ogłasza także w dwumiesięczniku „Topos”, w kwartalnikach „Wyspa” i „Fraza” oraz w „Magazynie Literackim. Książki”. Od roku 2013 pracuje również na rzecz Biblioteki Narodowej. Od roku 2016 przewodniczący jury Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, a także członek jury Nagrody Poetyckiej Orfeusz. Mieszka w Warszawie.