Dar meneli

Dar meneli Roberta „Ryby” Rybickiego, Biuro Literackie. 

Robert „Ryba” Rybicki jest znanym poetą, współtwórcą popularnego cyklu spotkań „Open mic” na krakowskim Kazimierzu, happenerem, a także recenzentem.

„W Darze meneli Rybicki raz jeszcze dowodzi swojej wirtuozerii oraz poetyckiej „osobności”. Na próżno bowiem szukać we współczesnej liryce polskiej głosu tak bezpardonowego i idiomatycznego, pozostającego – pod względem estetycznym i światopoglądowym – na obrzeżach, poza bezpiecznym i zapoznanym ruchem myśli”.

Robert Rybicki, ur. w 1976 r. w Rybniku – poeta, pedagog-happener, były redaktor pisma artystycznego „Plama” w Rybniku, były redaktor polskiego tygodnika „Nowy Czas” w Londynie. Autor czterech tomów poetyckich: Epifanie i katatonie (Instytut Mikołowski, 2003), Motta robali (Instytut Mikołowski, 2005), Stos gitar (Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, 2009) oraz Gram, mózgu (Wielkopolska Biblioteka Poezji i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2010).

fot. Biuro Literackie