Wybór wierszy Julii Hartwig

Koleżanki i inne wiersze lubelskie. Wiersze Julii Hartwig wybrane przez Tomasza Pietrasiewicza i poetkę. Wstęp: Paweł Próchniak. Lublin 2017 Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Oprac. graf. Małgorzata Rybicka. 

Motyw rodzinnego miasta pojawia w wielu utworach Julii Hartwig. Elegia lubelska jest najbardziej znanym i najczęściej cytowanym w kontekście Lublina utworem poetki. Wiersz Niepotrzebne skreślić dotyczy całej rodziny Hartwigów, Przywoływanie Julia Hartwig poświęciła matce, Marii, natomiast Na cześć moich braci, Pamięci W. i Siostra rodzeństwu. Utwór Koleżanki ściśle dotyczy szkolnych lat poetki. Tom Koleżanki i inne wiersze lubelskie zawiera dwadzieścia jeden utworów Julii Hartwig, wybranych wspólnie przez poetkę i Tomasza Pietrasiewicza.