Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

Profesor Wiesław Wydra z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w jednej z europejskich bibliotek uniwersyteckich odnalazł nieznane drukowane wydanie „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” z 1542 roku (Kraków, Maciej Szarfenberg).

Przekaz – w odróżnieniu od znanej dotąd wersji dialogu z rękopisu płockiego – zachował się w całości i jest prawdziwą filologiczną rewelacją!

Edycja krytyczna „Rozmowy…” z 1542 roku ukaże się nakładem Wydawnictwa Poznańskie Studia Polonistyczne już jesienią.

Wiesław Wydra, profesor zwyczajny, zatrudniony na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kieruje Zakładem Nauk Pomocniczych i Edytorstwa w Instytucie Filologii Polskiej na UAM. Przez wiele lat związany z Oddziałem (obecnie Sekcją) Starych Druków w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Był uczniem Henryka Kowalewicza.

Głównym przedmiotem jego zainteresowań są historia literatury i książki w średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym, badania nad pieśniami w późnym średniowieczu oraz edycja nieznanych lub niewydanych utworów polskich z tego okresu. Jest również znawcą inkunabułów i starych druków. Ponadto jest autorem ponad stu artykułów w czasopismach i książkach zbiorowych oraz kilku książek, w tym monografii poświęconej twórczości bł. Władysława z Gielniowa. Przez wiele lat współpracował ściśle z Wojciechem Rzepką, historykiem języka polskiego. Wynikiem ich współpracy, obok kilkunastu wspólnie napisanych artykułów, były książki Chrestomatia staropolska: teksty do roku 1543 oraz Cały świat nie pomieściłby ksiąg: staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne (wspólnie z Marią Adamczyk). Jest również redaktorem serii Libri Librorum. Eximiorum Poloniae Librorum Bibliotheca oraz Libri Librorum. Bibliotheca Paleotyporum in Lingua Polonica Impressorum.