Kolęda księdza Baki

Kolęda księdza Baki oraz inne wiersze z lat młodości Jarosława Marka Rymkiewicza (Evviva L’Arte). 

Autorski wybór wierszy jednego z najwybitniejszych żyjących polskich poetów. Jarosław Marek Rymkiewicz przedstawia najważniejsze wiersze z dwudziestu lat swojej twórczości – zaczynając od wydanego w roku 1960 tomu „Człowiek z głową jastrzębia” na „Thema regium” z 1978 kończąc. 

Jarosław Marek Rymkiewicz – urodzony w 1935 roku w Warszawie, zadebiutował w wieku 22 lat tomikiem wierszy Konwencje.

W roku 1967 ogłosił swoje literackie credo w książce Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie.

Autor licznych tomów poetyckich, z których najbardziej znane to: Thema regium (1978), Ulica Mandelsztama (1983),

Moje dzieło pośmiertne (1993), Znak niejasny, baśń półżywa (1999), Zachód słońca w Milanówku (2002), Wiersze polityczne (2010), Pastuszek Chełmońskiego (2014) i wydany w roku 2015 Koniec lata w zdziczałym ogrodzie.

W jego dorobku znajdziemy również ogłoszone w ostatnim dziesięcioleciu eseje historyczne: Wieszanie (2007), Kinderszenen (2008), Samuel Zborowski (2010) oraz tekst z roku 1983 Wielki Książę z dodaniem rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego.

Autor dramatów i komedii. Tłumacz, na język polski przełożył poezję Thomasa S. Eliota i Wallace’a Stevensa, Osipa Mandelsztama,  Federico Garcii Lorki oraz dramaty Calderona de la Barki.

Za swoją twórczość wielokrotnie nagradzany, m.in: Nagrodą Fundacji im. Kościelskich (1967), Nagrodą im. Stanisława Vincenza (1984), Nagrodą Literacką im. Zygmunta Hertza (1986), Nagrodą Nike (2003), a w roku 2015 Nagrodą im. Juliana Tuwima oraz Nagrodą Literacką m.st. Warszawy, której przyjęcia odmówił. W roku 2016 został uhonorowany Nagrodą im. Lecha Kaczyńskiego.