Podsłuchy i podglądy

„Podsłuchy i podglądy” Jerzego Jarniewicza (Instytut Mikołowski) to zbiór szkiców o słowach, obrazach i o tym, co między słowem a obrazem się wydarza. Także o słowach w obrazach i o obrazach w słowach.

Książkę otwiera, dla niepoznaki, bo Autor jest znanym anglistą, pięć szkiców o literaturze polskiej (od Miłosza do Bargielskiej), po których na scenę wchodzą powieści graficzne, picture-booki, okładki książek, wiersze do oglądania, obrazki do czytania, przykłady ekfrazy. Spotykają się tu Darek Foks z Iwoną Chmielewską, J.M. Coetzee z Leonem Battistą Albertim, „Skowyt” Ginsberga z wierszem Różewicza. Część trzecią przejmują bliscy Autorowi artyści, importowani (Dotremont, Beuys, Helen Chadwick) i tutejsi (Libera, Bodzianowski). A w przerwach, tylko pozornie odchodząc od głównego tematu, Autor proponuje wycieczki do trzech europejskich miast: Dublina, Belgradu i Łodzi.