Tadeusz Nyczek o Adamie Zagajewskim

Kos. Tadeusz Nyczek o Adamie Zagajewskim (WL). 

Książka znakomitego krytyka i eseisty, autora fundamentalnej antologii poezji Nowej Fali pt. Określona epoka, laureata nagrody im. Kazimierza Wyki za całokształt działalności krytycznoliterackiej, jest oryginalną próbą stworzenia, nie istniejącej dotąd, monografii różnorodnego dzieła Adama Zagajewskiego, jednego z najbardziej dziś znanych i cenionych w świecie polskich autorów.

Zbiór składa się z siedmiu esejów – pięć stanowi świadectwo towarzyszenia Zagajewskiemu-poecie – od debiutanckiego tomu Komunikat (1972) do Ziemi ognistej (1994). W szkicach następnych omówiona jest strona eseistyczna i prozatorska tej twórczości, a także jeden z naczelnych wątków pisarstwa Zagajewskiego – temat miasta. Osobny szkic poświęcony jest najnowszemu zbiorkowi poety, Pragnieniu, nominowanemu do Nagrody NIKE 2000.

Książkę dopełnia cykl wybranych fotografii z prywatnych zbiorów poety.