Poezja dla początkujących

Poezja dla początkujących Adama Zagajewskiego (Zeszyty Literackie). Przypominamy, polecamy.

Adam Zagajewski: „Poezja ma jednocześnie bronić wyobraźni i pamiętać o największej zbrodni (ale także o każdym dniu). Bronić bogactw wyobraźni, a zarazem schodzić do współczesnych piekieł”

Nowa książka Adama Zagajewskiego to opowieść o ważnych twórcach XX wieku (Czapski, Herbert, Kawafis, Kornhauser, Mann, Miłosz, Rilke, Sebald, Szymborska), o ich dziele wyrosłym z samotności, z natchnienia, ale także z solidarności, ze współodczuwania z innymi, z bolesnej lekcji historii. Zagajewski pyta, co to znaczy być artystą, co znaczy być poetą, jakim wyzwaniom należy sprostać, jak pogodzić dystans wobec świata i obowiązek istnienia w życiu publicznym. Jak i dlaczego czytać wiersze…

Książka ukazała się dzięki ofiarności czytelników, których wpłaty umożliwiły wydanie książki. Lista darczyńców ukazała się na łamach „Zeszytów Literackich” nr 139.