Biedroneczko leć do nieba

Biedroneczko leć do nieba – poszerzony wybór wierszy księdza Jana Twardowskiego zawiera najważniejsze liryki poety-kapłana. Przypominamy książkę, która weszła już do kanonu polskiej poezji (Wydawnictwo Literackie). 

Wybór poprzedza kompetentny wstęp pt. Trzcina czująca badaczki literatury i cenionej eseistki, ukazujący zalety i zadziwiające właściwości tej niezwykle popularnej w Polsce liryki.

Jan Twardowski, najpopularniejszy i najbardziej poczytny poeta ksiądz, autor niezapomnianych słów: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”, Jan Twardowski (1915–2006), z wykształcenia polonista, z zamiłowania przyrodnik, z powołania i potrzeby serca kaznodzieja. Jego najważniejsze wspomnienia i przemyślenia zbiera dwutomowa Autobiografia.